2 feb. 2011

ZU EZ BESTE INOR

EZ dauKaT bElDuRriK, ZuReKiN NagO, ZuReKin EtA eZ bEsTE InORekIN, ZurekIN eZ bAnago

ZErbait FalTa zaiTela suMATZEN baitut eTA oREka FalTa IzuGArria ,lau hanketako maihari

haNKA baT Kendu Eta HirU hanKEKIn GEratuKO BAlitz BEZala. ZuRe BeHarra dauKAT eTA

BiHotzA emanGO NIzuKE badaKIzU. BeharbAda ,SenTIMENduak KoNtRoLATZea AhAzTu

EgIn ZaIt.

BeHAr DuDAn InDARra EmaTEN diDAzu BIziTZeko ETa EdOzerTaRako PRes NaGo

ORain. ZUreKIN naGOEnEAN, NIre BIhoTzaK ZaLdI BasATI BaTeRA ematen dU EtA

SeNtsaZIO ZorAGArriA dA. HOrreGAtik PreS nAgO EdoZEiNi AuRrE egItEkO. DatoRrElA

Nahi DuEnA, Ni ZurE BegiRaDaReN InfiNiToan EGonGO nAIZ murGILduTA.

Alaitz Vangeneberg